Reklamacja towaru

WARUNKI GWARANCJI

Sklep Hard-Pc.pl udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty. Dowodem tego jest Faktura VAT lub Rachunek, który dołączamy do każdej paczki bądź przesyłamy drogą elektroniczną. Z racji specyfiki paragonów fiskalnych (blaknięcie) zalecamy ich zeskanowanie tuż po otrzymaniu towaru.

Każdy produkt objęty jest określonym czasem gwarancji, który zazwyczaj podawany jest wraz z opisem produktu. Jeśli takiej informacji nie ma prosimy o skontaktowanie się z handlowcem (dane w dziale kontakt).

Gwarantuje się sprawne działanie podzespołów oraz innych rzeczy będących przedmiotem sprzedaży. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte Sprzętu.

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Wypełnij poniższy formularz. Twoje zgłoszenie zostanie oznaczone unikalnym numerem RMA, który musisz umieścić na paczce (przesyłki bez tego numeru nie będą przyjmowane).

 

Klient korzystając z gwarancji dostarcza przesyłkę do serwisu na własny koszt. Przesyłki pobraniowe bądź obciążające konto odbiorcy (Hard-Pc) nie będą przyjmowane.

Nieuzasadnione wysłanie sprzętu na gwarancję spowoduje jego odesłanie do Klienta na jego koszt (15zł).

Gwarancja nie zostanie uznana jeśli dostarczony sprzęt okaże się uszkodzony mechanicznie przez niewłaściwe/niedbałe jego użytkowanie. Gwarancji nie podlegają np. pęknięcia, złamania, wyrwania kabla etc. Taki sprzęt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

Reklamacja słuchawek Superlux HMC631 - Słuchawki zakupione od dnia 1.04.2016 należy reklamować w autoryzowanym serwisie odsyłając je na adres Arcade Audio Sp. z o.o., ul. Galicyjska 2, 32-091 Michałowice, tel. +48 12 420 63 00 dołączajac do przesyłki oryginalne pudełko, opis usterki, dowód zakupu z naszego sklepu oraz adres zwrotny i dane kontaktowe.

REKLAMACJA PRODUKTU Z TYTUŁU RĘKOJMI
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
3.1. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (formularz poniżej);
3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hard-pc.pl;
3.3. pisemnie na adres: Dział Zwrotów i Reklamacji, Kamil Błaszczyk, ul. Jaracza 37/42, 90-252 Łódź (Załącznik);
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W niektórych przypadkach niezbędny do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji jest numer seryjny. Najczęściej znajduje się on na opakowaniu produktu i/lub samym sprzęcie. Prosimy o zachowanie numeru seryjnego na wypadek reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Dział Zwrotów i Reklamacji, Kamil Błaszczyk, ul. Jaracza 37/42, 90-252 Łódź. Po otrzymaniu przesyłki z wadliwym towarem Sprzedawca zwraca Klientowi koszt transportu. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Załącznik: http://sklep.hard-pc.pl/dok/Reklamacja.pdf

 

 W dniach 1.06-11.06.2017r serwis nieczynny z powodu urlopu. Realizacja reklamacji wysłanych w tym okresie może się wydłużyć. Za utrudnienia przepraszamy!